Dato

29. august - 30. august 2018

Sted

Scandic Maritim Hotell - Haugesund

Antall plasser

Ledig

Program

Foredragsholdere

Takk for din deltakelse 2017!

Her kan du forhånds påmelde deg på til Rehabiliteringskonferansen 29. august – 30. august 2018 Denne forhånds påmelding er ikke bindende. Du får tilsendt  bekreftelse av forhånds påmeldingen og registrering av annen deltagerinformasjon, så snart den er behandlet hos oss.

De som har sendt inn forhånds påmelding innen 30. september 2017, er med i en trekning på Rehabiliteringskonferansen 29. august – 30. august 2018 verdi kr. 3.900,00   : 2 dager med, inkl deltageravgift og dagpakker inkl lunch og samhandlingsmiddag.

Du  vil bli invitert til å bekrefte ordiner påmelding tidlig i 2018.

INNHOLD / Rehabiliteringskonferansen 2018

rehabiliteringskonferansen logo2

bent høie2

Rehabiliteringskonferansen 2017
i Haugesund 30. og 31. august

 

Sett av to dager til faglig påfyll og gode diskusjoner rundt temaene

 

Temaer onsdag 30. august:
«Hva er pasientens helsetjenester?»
Samhandling og øke pasientens og brukernes innflytelse.Pasientforløpet…koordinering…m.m.m
Hvordan blir fagrollen.


Temaer torsdag 31. august:
«Og hva innebærer fritt rehabiliteringsvalg?»
Har vi nøkkelen til at mennesker kan reise seg med sykdom?
Du er velkommen å høre hva Heidi Zangi, PhD/sykepleier/forsker, forteller om denne spesielle
metoden. Blant mange andre topp foredragsholdere, innenfor interessante aktuelle temaer, til det
beste for pasienten.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har bekreftet at han kommer på konferansen,
opposisjonen er invitert og Helse Vest er godt representert. Her treffer du myndighetspersonene for både Helse Norge og Helse Vest, i tillegg til mange gode foredragsholdere som har meldt sin ankomst..


Priser til Rehabiliteringskonferansen 2018.
Kr 3 900   2 dager, inkl deltageravgift, dagpakker med lunsj, samhandlingsmiddag 30. aug
Kr 2 900   1 dag, inkl deltageravgift, dagpakke med lunsj, samhandlingsmiddag 30. aug
Kr 2 450   Konferanse. 1 dag, inkl deltageravgift og dagpakke med lunsj.

Storbestillingsrabatt: Deltakere fra samme kommune/bedrift/ organisasjon(KBO) med en felles bestilling, og en felles betaling/faktura

Deltakelse på rehabiliteringskonferansen med god bevertning alle dagene.

Konferansen vil bli søkt meritterende til spesialist for leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

HVEM ER KONFERANSEN FOR? / Målgrupper

 • Sykehus ansatte, samt helsefaglig ledelse.
 • Leger, fastleger, sykepleiere, fysioterapeuter, og ergoterapeuter.
 • Kommunene, politisk- og adm. Ledelse, helsefaglig ansatte i kommunene.
 • Bedrifts-, personal- og HR-ledelse. Tillitsmannsapparatet ute i bedrifter, samt verneombud.
 • NAV, IA-kontorer, NAV, s arbeidslivssenter.
 • Brukere, pasienter, pårørende, medhjelpere, personlige assistenter
 • Brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner.
 • Kommunene, sykehusene og institusjonene blir oppfordret til å ha det som personal seminar.

Vi har satt oss følgende mål /

 • Utvikle fellesfaglig arenaer for rehabilitering
 • Øke brukernes innflytelse på faglig tilbud
 • Evaluering av samhandlingsreformen pr. august 2018
 • Øke forsknings-aktivitet
 • Relasjonsbygging, kontaktskaping gjennom uformelt og sosialt miljø

Programkomitèen /

 • Synnøve Gudmundsen, Komiteleder, styreleder SFG, fylkesleder NRF
 • Knut Magne Ellingsen, Brukerutvalget Helse Sør-Øst
 • Claus Ingebrigtsen, Brukerutvalget Helse Vest
 • Claire Berg, LST-forum
 • Merethe Røthing, Helse Vest, habilitering og rehabilitering
 • Eva Fagerheim, virksomhetsleder, LHL-klinikkene Nærland
 • Kjellfrid Hamkvist, leder, Brukerhuset i Helse Fonna regionen

Våre samarbeidspartnere /

Kart og veibeskrivelse

Scandic Maritim Hotell, Haugesund
Åsbygata 3, 5528 Haugesund
tlf: 52 86 30 00

post@hotelmaritim.no

Veibeskrivelse

KONTAKT OSS / Send oss en melding

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Emne

Melding